Ho­ros­cop:

Ce spun astre­le

Beau Monde - - Sumar Iulie -

Te împa­rți per­fect între viața so­cia­lă și cea pro­fe­si­o­na­lă. Ai un fler fan­tas­tic va­ra ace­as­ta - ești efi­ci­en­tă la lo­cul de mun­că, dar gă­sești timp și pen­tru câte­va mici aven­turi la ma­lul mă­rii sau pes­te ho­ta­re, su­fi­ci­ent cât să te aju­te să ai o sta­re de spi­rit ex­ce­len­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.