The Trend:

Su­it Re­boot

Beau Monde - - Sumar Iulie -

Umi­lul cos­tum cu sa­cou și pan­ta­loni a fost îmbu­nă­tățit, obți­nând sta­tu­tul de must-ha­ve sta­te­ment. Re­nu­nță la ne­gru și ara­tă-le tu­tu­ror că știi ce faci și știi ce vrei, mer­gând pe un print flo­ral îndrăz­neț și pe o pa­le­tă de cu­lori ca­re ie­se în evi­de­nță. Gal­ben pai, roz bon­bon

sau ver­de crud — astea sunt nua­nțe­le-cheie ca­re te vor scoa­te din ano­ni­mat în se­ri­le ră­co­roa­se de va­ră, când ro­chi­i­le po­pu­le­a­ză toa­te stră­zi­le. Ci­ne ar fi cre­zut că o pi­e­să re­zer­va­tă până nu de­mult loo­ku­ri­lor ex­clu­siv of­fi­ce/ bu­si­ness poa­te ară­ta atât de șic?

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.