Tro­pi­ca­na

Beau Monde - - The Buzz -

Când cresc tem­pe­ra­tu­ri­le, înce­pem să vi­săm la o vacanță tro­pi­ca­lă. Iar da­că une­le din­tre noi sunt su­fi­ci­ent de no­ro­coa­se încât să ajun­gă în Ha­waii/Ba­li/ Fi­ji, alte­le pot trăi ex­pe­ri­e­nța unei ast­fel de va­ca­nțe doar cu gândul... sau cu hai­ne­le și ac­ce­so­ri­i­le, de­si­gur. Fii tro­pi­cool va­ra asta fie că ajun­gi pe me­le­a­guri străi­ne sau nu.

San­da­le Sop­hia Web­ster, 2.395 lei

Top Max Ma­ra, 655 lei

Cos­tum de baie & Other Sto­ri­es, 276 lei

Ge­an­tă Za­ra, 149,90 lei

Cer­cei Ro­san­ti­ca, 616 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.