LINIA ALEXA

Beau Monde - - The Buzz -

În sfârșit avem și noi, fa­nii

Ale­xei Chung, o bu­cu­rie – co­le­cția ei de hai­ne și ac­ce­so­rii es­te în ma­ga­zi­ne! Pan­ta­loni eva­zați à la Brian Jo­nes, pal­toa­ne cu vi­be vin­ta­ge și înflo­ri­turi dem­ne de Bo­wie pes­te tot. „Mu­zi­ca mi-a in­flue­nțat din­tot­de­au­na foar­te mult mun­ca. Nu cred că voi înce­ta vre­o­da­tă în a mă lă­sa in­spi­ra­tă de mu­zi­ci­eni și sti­lul lor”, măr­tu­ri­sea ea într-un in­ter­viu. În plus, tri­co­u­ri­le au im­pri­ma­te ilus­trații lu­cra­te de mână de Alexa și de echi­pă, in­clu­siv de ta­tăl ei. Prețu­ri­le sunt me­diu spre mari, ti­pi­ce, de alt­fel, unui de­sig­ner aflat la înce­put de drum, dar da­că-ți pla­ce sti­lul ei tom­boy, me­ri­tă in­ves­tiția.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.