BONIBON

Beau Monde - - The Buzz -

Fă­ră ni­ci­un pic de za­hăr... și to­tuși ire­zis­ti­bi­lă! Brăța­ra Mi­ka­do Fla­men­co Can­dy de la Ta­ma­ra Co­mol­li, cu for­mă și cu­lori de bom­boa­ne, es­te ce­ea ce-ți tre­bu­ie pen­tru a in­jec­ta un pic de pros­peți­me ți­nu­te­lor ta­le. Și nu are ni­cio ca­lo­rie. Tot ze­ro ca­lo­rii are și no­ul par­fum-gel în ediție li­mi­ta­tă Cha­nel Chan­ce Three Moods, dar cre­de-mă, e la fel de yum­my. Plus că-i per­fect pen­tru că­lă­to­rii, iar con­sis­te­nța nu fa­ce de­loc ra­bat de la aro­ma in­ten­să a par­fu­mu­lui ori­gi­nal.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.