No­bu vi­ne în Eu­ro­pa

Beau Monde - - The Buzz -

La­nțul de ho­te­luri și res­tau­ran­te de lux al lui Ro­bert De Ni­ro își des­chi­de pri­ma lo­cație eu­ro­pe­a­nă în Lon­dra, mai pre­cis în Sho­re­dit­ch, cel mai tren­dy car­ti­er al ca­pi­ta­lei bri­ta­ni­ce. Pro­pri­e­ta­tea, am­biți­oa­să din punct

de ve­de­re ar­hi­tec­tu­ral, vi­ne la pa­chet cu o fața­dă din pla­nșe ca­re ara­tă spre res­tau­ran­tul

de mânca­re ja­po­ne­ză fu­si­on a lui No­bu Mat­su­hi­sa, chef și co­pro­pri­e­tar. Dăm o fu­gă?

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.