UNDER THE SEA

Beau Monde - - The Buzz -

Ni­si­pul și clin­che­tul cris­ta­lin al apei au in­spi­rat

un val proas­păt de bi­ju­te­rii cen­tra­te pe lu­mea sub­ma­ri­nă. De la ste­le de

ma­re, la co­ra­li, cra­bi și me­du­ze, bran­duri de top pre­cum Tif­fa­ny’s și Cho­pard

au ana­li­zat cu ce­va mai mul­tă ate­nție și in­te­res ce­ea ce se întâmplă pe fun­dul

ape­lor.

Insig­nă crab Mi­la Bi­ju Co­li­er Bet­sey Joh­nson

Glit­ter Re­ef Cer­cei cre­ve­te Cho­pard. Broșă

me­du­ză Broșă me­du­ză Tif­fa­ny & Co.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.