Bad Boy Blush

Beau Monde - - The Buzz -

Ador boy band-uri­le. E ce­va de­mo­dat, și to­tuși cool în ce­ea ce le pri­vește, iar eu mă dau în vânt du­pă ori­ce-mi adu­ce amin­te de nos­tal­gia ado­les­ce­nței. Dar ce­ea ce-mi pla­ce și mai mult e atunci când un mem­bru de tru­pă se aven­tu­re­a­ză so­lo. Ce dra­mă! Ce re­naște­re mu­zi­ca­lă! Da­că nu s-ar fi des­pă­rțit, nu i-am avea acum pe Ro­bin

Wil­liams, Jus­tin Tim­ber­la­ke și Har­ry Sty­les – și asta chiar că ar fi pă­cat. Nu-i de­loc sur­prin­ză­tor, deci, că mă dau în vânt du­pă pro­du­se de make-up ca­re îi oma­gia­ză. Ul­ti­ma mea des­co­pe­ri­re? Lot­tie Lon­don Blush Crush. Va­rian­ta Jus­tin Tim­ber­la­ke es­te un pi­er­si­ciu cald, ca­re ofe­ră o îmbu­jo­ra­re dis­cre­tă și na­tu­ra­lă. Cea a lui Zayn Ma­lik e un pic mai re­ce, în vre­me ce Har­ry Sty­les

are par­te de un por­to­ca­liu ga­ta de dis­tra­cție, ca­re dă bi­ne atât pe pi­e­lea bron­za­tă, cât și pe cea de po­rțe­lan. Exis­tă și o va­rian­tă Nick Jo­nas, un roz

dul­ce și de­li­cat. Le vre­au pe toa­te – până la ur­mă e cea mai si­gu­ră me­to­dă de a-i li­pi pe băi­eții ăștia de fața mea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.