Uter­que

Beau Monde - - The Buzz -

Brand Indi­tex, Uter­que e so­ra mai ma­re a bran­du­lui Za­ra, cu o es­te­ti­că mai po­lișa­tă și mai ar­tis­ti­că, mai nișa­tă. Până nu de­mult dis­po­ni­bil doar on­li­ne, Uter­que și-a des­chis la înce­pu­tul ve­rii pri­mul ma­ga­zin în Ro­mânia, în Bă­neasa Shop­ping Ci­ty. Par­tea cea mai bu­nă? Nu es­te (încă) la fel de po­pu­lar ca Za­ra, ce­ea ce înse­am­nă că șan­se­le să te tre­zești pur­tând aceiași ba­le­rini ca ju­mă­ta­te din oraș scad con­si­de­ra­bil.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.