Do­u­ble De­nim

Beau Monde - - Style Spy - TEXT ROXANA DOBRIȚĂ

Ni­mic nu se rein­ter­pre­te­a­ză se­zo­ni­er cu vi­te­za cu ca­re o fa­ce de­ni­mul. Cu fran­juri, tiv dez­lânat, bro­de­rii, pat­ch-uri bom­bas­ti­ce și câte și mai câte, va­ra asta ai de unde ale­ge când vi­ne vor­ba des­pre pi­e­se cu per­so­na­li­ta­te. Dar da­că vrei să apeși și mai ta­re pe­da­la sti­lis­ti­că, mer­gi pe o ți­nu­tă

all-de­nim. Știu, e o com­bi­nație tra­diți­o­nal ado­ra­tă de cow­boy și de roc­keri la vârsta a treia, dar noi­le opți­uni sunt mo­der­ni­za­te în mo­duri di­ver­se: cu mâneci sta­te­ment, tăi­e­turi cam­bra­te și mai mul­te nua­nțe de al­bas­tru.

Îndrăz­nește!

Ja­che­tă, pan­ta­loni și că­mașă din

de­nim, pur­ta­tă pe post de bus­ti­e­ră, toa­te H&M. Top din pla­să, La­ri­sa Drag­na. Ciz­me, Ze­non. Ac­ce­so­rii me­ta­li­ce, AEP Je­wel­ry.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.