2. Scut so­lar

Beau Monde - - Beauty -

Pi­e­lea es­te ex­trem de ame­ni­nța­tă de ra­ze­le ul­tra­vi­o­le­te, ori­ca­re ar fi fo­to­ti­pul ei și, deși un bronz se­du­că­tor es­te obi­ec­ti­vul su­prem pe timp de va­ră, nu o să reușești să îl me­nții da­că pi­e­lea are de su­fe­rit în acest pro­ces. Apă­ră-te cu aju­to­rul unei loți­uni cu FPS adec­vat, ca­re să te pro­te­je­ze atât de ra­ze­le UVA, cât și de ce­le UVB. Reți­ne că pu­te­rea de res­pin­ge­re a ra­diați­i­lor crește pro­po­rți­o­nal cu in­di­ce­le de pro­te­cție și că asta nu înse­am­nă că soa­re­le te prin­de mai greu.

Spray Acti­ve Pro­tec­ti­on, FPS 50+, Col­lis­tar, 158 lei

Spray Anthe­li­os Air­li­ci­um Mist, FPS 50+, La Ro­che-Po­say, 58,13 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.