3. Hi­dra­ta­re la su­per­la­tiv

Beau Monde - - Beauty -

Du­pă ce te-ai întors din con­ce­diu, înce­ar­că să-ți up­gra­de­zi ru­ti­na de îngri­ji­re a pi­e­lii cu for­mu­le emo­li­en­te, cum ar fi ulei­u­ri­le hi­dra­tan­te și un­tu­ri­le de corp. Aces­tea hi­dra­te­a­ză mai mult de­cât o loți­u­ne cla­si­că, aju­tând epi­der­ma să-și păs­tre­ze ca­ti­fe­la­rea și lu­mi­no­zi­ta­tea. Da­că nu efec­tue­zi acest pas im­por­tant în fi­e­ca­re zi, bron­zul se va „des­prin­de” mult mai ușor.

Ulei de corp Se­at­ha­las­so, Do­u­glas Ho­me SPA, 59 lei

Unt de corp Su­per Su­pre­me, Sep­ho­ra, 78 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.