4. INGREDIENTUL-MINUNE

Beau Monde - - Beauty -

Stu­di­i­le ara­tă că o di­e­tă bo­ga­tă în be­ta­ca­ro­ten (pig­men­tul ca­re ofe­ră cu­loa­rea por­to­ca­lie fruc­te­lor și le­gu­me­lor) te poa­te aju­ta să me­nții bron­zul pen­tru mai mul­tă vre­me. Ce­le mai bu­ne sur­se de be­ta­ca­ro­ten sunt car­to­fii dulci, cai­se­le, man­go și mor­co­vii. Ingredientul se poa­te gă­si, de alt­fel, și în pro­du­se cos­me­ti­ce exis­ten­te pe piață, nu tre­bu­ie de­cât să le gă­sești.

Tra­ta­ment Tri­ple Pro­tec­ti­on Fac­tor, FPS 50, Eli­za­beth Arden, preț la ce­re­re

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.