9. Chip înso­rit

Beau Monde - - Beauty -

Te­nul are ne­voie de o ate­nție spe­cia­lă în ace­as­tă pe­ri­oa­dă, fi­ind o zo­nă ex­trem de sen­si­bi­lă. Exfo­lia­ză-l de­li­cat o da­tă pe săp­tă­mână, hi­dra­te­a­ză-l în pro­fun­zi­me și pro­te­je­a­ză-l cu un FPS 50+ (să nu ui­tăm că soa­re­le es­te fac­to­rul nu­mă­rul 1 în pro­ce­sul de îmbă­trâni­re pre­ma­tu­ră). Îți re­co­mand să-l ex­pui mai puțin atunci când ești la pla­jă și, da­că ți se pa­re că es­te mai des­chis de­cât res­tul cor­pu­lui, să-l uni­for­mi­ze­zi prin in­ter­me­di­ul ma­chia­ju­lui.

Nu ai ne­voie de­cât de o pu­dră bron­zan­tă, pe ca­re să o aplici pe zo­ne­le în ca­re, de re­gu­lă, soa­re­le te „ci­u­pește” cel mai re­pe­de.

Pu­dră bron­zan­tă Ter­ra­cot­ta Sun Trio, Guer­lain, 293 lei Pu­dră bron­zan­tă și ilu­mi­na­toa­re Bron­ze God­dess, Estée Lau­der, 205 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.