5. H2O

Beau Monde - - Beauty -

Atunci când pi­e­lea es­te des­hi­dra­ta­tă și us­ca­tă, es­te clar că se co­jește mai ra­pid fapt ca­re du­ce la es­tom­pa­rea bron­zu­lui. Însă cu­loa­rea ară­mie a pi­e­lii poa­te fi întreți­nu­tă da­că bei cel puțin doi li­tri de apă pe zi. Ace­as­ta hi­dra­te­a­ză ce­lu­le­le de la in­te­ri­or că­tre ex­te­ri­or și con­tri­bu­ie la me­nți­ne­rea elas­ti­ci­tății epi­der­mei. Apa, în cea mai bu­nă și mai pu­ră for­mă, nu se gă­sește în fruc­te și în

le­gu­me, deci nu trișa!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.