Sus­te­na­bil

Beau Monde - - Beauty -

La ma­re cău­ta­re sunt și nu­me­le ca­re îmbrățișe­a­ză fi­lo­so­fii eco-fri­en­dly. Sunt ace­le bran­duri ca­re se pre­o­cu­pă de bu­năs­ta­rea pla­ne­tei, având am­ba­la­je re­ci­cla­bi­le, ma­te­rii pri­me ne­mo­di­fi­ca­te ge­ne­tic, in­gre­di­en­te or­ga­ni­ce etc. Ju­că­tori grei din in­dus­tria de be­au­ty au ade­rat la acest con­cept: Cha­nel, Di­or, Sep­ho­ra sau Kéras­ta­se. O se­le­cție im­pre­si­o­nan­tă (Ze­a­no­lo­gy, Anda­lou Na­tu­rals, Lux&Ethi­cal și alte­le) o să gă­sești și în ma­ga­zi­nul Mi­oBio.

Șam­pon Au­ra

Bo­ta­ni­ca, Kéras­ta­se, 90 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.