CA BĂI­EȚII!

Beau Monde - - Happy Summer -

Gra­nița din­tre mo­da mas­cu­li­nă și cea fe­mi­ni­nă nu mai es­te de mult una bi­ne sta­bi­li­tă, ast­fel încât abor­da­rea Lan­vin pen­tru pi­ja­ma es­te una ex­trem de ac­tua­lă, mar­ca­tă de ală­tu­ra­rea pli­nă de in­spi­rație a câtor­va ele­men­te con­tras­tan­te. Da, es­te o ți­nu­tă so­fis­ti­ca­tă, dar du­pă ce ale­gi cu gri­jă o pi­ja­ma din mă­ta­se cu dun­gi, un co­li­er lung, ele­gant, o broșă flo­ra­lă și o ja­che­tă spar­kly pe ca­re s-o po­rți că­zu­tă ștren­gă­rește pe un umăr, lu­cru­ri­le se așa­ză de la si­ne, iar tu vei întoarce toa­te pri­vi­ri­le!

Broșă Lau­ra8, lau­ra8.com, 100 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.