SYLT, Ger­ma­nia

Beau Monde - - Happy Summer -

Ve­de­tă a insu­le­lor din re­gi­u­nea ger­ma­nă Fris­lan­da de Nord, spec­ta­cu­loa­sa in­su­lă Sylt e cu ade­vă­rat o pla­jă a con­tras­te­lor: că­suțe cu aco­pe­rișuri din stuf încer­cu­i­esc ma­ga­zi­ne­le de de­sig­ner, iar stră­duțe­le îngus­te sunt po­pu­la­te de ce­le mai re­nu­mi­te res­tau­ran­te din ța­ră. Pe coas­ta de vest a in­su­lei, Ma­rea Nor­du­lui vi­ne la pa­chet cu vânt pu­ter­nic și va­luri im­pre­si­o­nan­te, per­fec­te pen­tru surf, în vre­me ce coas­ta de est e îmbrățișa­tă de Ma­rea Nor­du­lui, cu ale sa­le va­luri mol­co­me. Vi­no aici pen­tru sport și in­ti­mi­ta­te și îmbra­că-te co­res­pun­ză­tor: spor­ty-chic, dar fă­ră să faci ra­bat la ca­li­ta­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.