FLORI, FETE ȘI FLUTURI

Beau Monde - - Happy Summer -

Așa cum era de aștep­tat, nu­me­roa­se­le fil­tre de pe Snap­chat s-au mu­tat și pe cat­walk, hair sti­liștii pla­sând în to­pul ten­di­nțe­lor ac­ce­so­ri­i­le ca­pi­la­re ca­re imi­tă flo­ri­le, flu­tu­rii sau ste­le­le. Ofe­ră un vo­lum su­blim po­doa­bei ta­le ca­pi­la­re sau op­te­a­ză pen­tru on­du­leuri le­je­re sau ne­gli­jen­te, apoi con­di­men­te­a­ză-ți coa­fu­ra prin in­ter­me­di­ul ar­ti­fi­ci­i­lor à la so­cial me­dia.

Da­că vrei să te ali­ni­e­zi per­fect li­ne-up-ului și at­mos­fe­rei de fes­ti­val, te încu­ra­jăm să ex­pe­ri­men­te­zi la ca­pi­to­le­le make-up și coa­fu­ră. Ten­di­nțe­le se­zo­nu­lui pen­du­le­a­ză între loo­kuri na­tu­ra­le, cu­mi­nți, și ipos­ta­ze îndrăz­nețe. Și cum sun­tem si­guri că vrei să epa­te­zi, înce­ar­că să te de­li­mi­te­zi de di­re­cția bo­ho, atât de pre­vi­zi­bi­lă pen­tru un ast­fel de eveni­ment.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.