YELLOW FEVER

Beau Monde - - Fashion -

Gal­be­nul es­te cu­loa­rea ca­re ofe­ră

strălucire aces­tui se­zon to­rid, spo­rind do­rin­ţa de a ne ju­ca,

atât în mo­dă, cât şi în make-up. Re­gă­sim ace­as­tă nua­nță atât pe con­tu­rul ochi­lor, cât şi pe sprânce­ne,

creând ast­fel un con­trast fas­ci­nant cu ace­le bu­ze ușor pi­er­si­cii şi te­nul

im­pe­ca­bil.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.