VE­ZI

Emo­ji fil­mul. Aven­tu­ra zâmbă­reți­lor

Beau Monde - - Culture Mix -

Ce poa­te fi mișto la un film ca­re pre­tin­de că în te­le­fo­nul tău se as­cun­de Tex­to­po­lis, orășe­lul sem­ne­lor de­nu­mi­te ge­ne­ric emo­ji, ca­re își dis­pu­tă ate­nția ta?

Păi, bu­na dis­po­ziție cu ca­re ră­mâi du­pă o po­rție de­loc ge­ne­ri­că de râs. Și fap­tul că vo­cea lui Ge­ne, emo­ji‑ul fă­ră fil­tru, ho­tă­rât să de­vi­nă și el „nor­mal”, e in­ter­pre­ta­tă de hai­o­sul Ja­mes Cor­den (pre­mi­e­ra pe 11 august).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.