Be­au­ty Fi­le:

Alfa­be­tul fru­mu­seții

Beau Monde - - Contents - TEXT MĂ­DĂ­LI­NA IONESCU

Un be­au­ty IQ ri­di­cat pre­su­pu­ne cu­noaște­rea tu­tu­ror in­gre­di­en­te­lor be­ne­fi­ce pentru pi­e­le, pre­cum și un com­por­ta­ment de skin­ca­re co­rect.

Ți-am pre­gă­tit un glo­sar com­plet, de tip ABC, ca­re să fa­că lu­mi­nă într-un do­me­niu atât de vast.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.