Voal spu­mant

Beau Monde - - Flashnews -

Pentru a împă­ca per­fe­cți­u­nea cu im­per­cep­ti­bi­lul, Di­or lan­se­a­ză Di­or­skin Fo­re­ver Per­fect Mo­us­se, o spu­mă ul­tra­le­je­ră ce asi­gu­ră un fi­nish mat te­nu­lui, pentru un efect to­tal de 0 pori. Deși es­te usoa­ră, aco­pe­ri­rea co­rec­te­a­ză toa­te im­per­fe­cți­u­ni­le, te­nul că­pă­tând un as­pect uni­form și ca­ti­fe­lat. „Es­tom­pe­a­ză tex­tu­ra cu de­ge­te­le pe toa­tă fața, ca în ca­zul cre­mei. Sfa­tul meu es­te să aplici în pre­a­la­bil o for­mu­lă

hi­dra­tan­tă de ca­li­ta­te, pentru un re­zul­tat per­fect”,

ex­pli­că Pe­ter Phi­lips, Cre­a­ti­ve and Ima­ge Di­rec­tor

pentru Di­or Ma­keup.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.