Goo­dWi­ne Ediția 20

Beau Monde - - Culture Mix -

Cel mai im­por­tant eveni­ment de­di­cat cul­tu­rii vi­nu­lui din Ro­mânia își des­chi­de po­rți­le la Ro­mex­po, pre­zen­tându-ți pes­te 100 de cra­me di­fe­ri­te, pes­te 1.000 de vi­nuri ofe­ri­te spre de­gus­ta­re, se­cți­u­ne Go­ur­met, se­cți­u­ne Fi­ne Spi­rits sau VIP plus eveni­men­te co­ne­xe. Nu foar­te des se tran­sfor­mă Bu­cu­rești­ul în ca­pi­ta­la vi­nu­lui, deci tre­bu­ie să fii aco­lo!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.