23.12

Beau Monde - - Culture Mix -

Scho­en­brunn

Pa­la­ce Orches­tra

Vi­en­na Încântă­toa­rea or­ches­tră vi­e­ne­ză va stră­luci din nou pe sce­na Să­lii Pa­la­tu­lui în pra­gul Săr­bă­to­ri­lor de iar­nă și adu­ce cu ea și o sur­pri­ză pentru pu­bli­cul fan Jo­hann Strauss: splen­di­da vo­ce a so­pra­nei Si­mo­na Ei­sin­ger.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.