18.12

Beau Monde - - Culture Mix -

Best of Stand

Up Co­me­dy cu

Bo­bo­ne­te, Diță,

Rait și Văn­ci­că Cei pa­tru mag­ni­fici ai stand up-ului se întorc și anul ăsta, așa cum ne-au obișnu­it, pe sce­na Să­lii Pa­la­tu­lui. Au pre­gă­tit noi glu­me spu­moa­se, așa că da­că vre­mea urâtă de afa­ră îți stri­că bu­na dis­po­ziție, vi­no să ți-o re­ca­peți aici.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.