DE­TA­LII DE­LI­CA­TE

Beau Monde - - Flashnews -

Având co­le­cție du­pă co­le­cție cele mai spec­ta­cu­loa­se bi­ju­te­rii ce aduc oma­gii unor ar­tiști ce­le­bri, Frey Wil­le nu fa­ce nici acum ex­ce­pție, lan­sând, pentru se­zo­nul re­ce, o li­nie ce adu­ce un oma­giu ar­tis­tu­lui ceh Alphon­se Mu­cha. Trei se­turi fe­mi­ni­ne, Poésie d’Art, Poésie d’Amo­ur și Pas­si­on, mo­der­ne și atem­po­ra­le, realizate din aur roz și email, îmbi­nă cu suc­ces ele­men­te ale sti­lu­lui Art No­u­ve­au și aște­ap­tă să fie des­co­pe­ri­te acum în toa­te

ma­ga­zi­ne­le bran­du­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.