Must-Ha­ve: Sa­co­ul mas­cu­lin

Beau Monde - - Contents - TEXT ȘI STYLING DA­RIA GE­OR­GES­CU

Cu un aer re­tro-cool, es­te com­ple­ta­rea ide­a­lă pentru un look bu­si­ness ac­tual, dar poa­te con­feri și unei ținute glam un

twist sty­lish de im­pact.

Ba­len­cia­ga, far­fet­ch.com, 1.895 eu­ro H&M, 279 lei

28 Stel­la McCar­tney, net-a-por­ter.com, 1.125 eu­ro aces­tui tip de sa­cou un aer fresh adău­gând o fus­tă mini din lac și o pe­re­che de bo­ti­ne înflo­ra­te.

În tim­pul zi­lei poți con­feri N˚21, Ca­sa Fru­moa­să, preț la ce­re­re

Pull&Be­ar, 179,90 lei Ber­shka, 149,90 lei

Za­ra, 349,90 lei

Man­go, 499,90 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.