Pi­e­se hot la prețuri de in­vi­diat #lus­tlist: Cer­ceii ar­ty

Beau Monde - - Contents - TEXT ȘI STYLING DA­RIA GE­OR­GES­CU

1

74

9

5

2

Deși croi­e­li­le aces­tui se­zon sunt mai de­gra­bă mi­ni­ma­lis­te și aus­te­re, bi­ju­te­ri­i­le fac ex­ce­pție, iar cer­ceii ar­ty ce mi­xe­a­ză pi­e­tre și per­le sunt exact acel de­ta­liu statement ca­re nu tre­bu­ie să-ți lip­se­as­că se­zo­nul aces­ta nici mă­car din­tr-o ți­nu­tă ca­sual de zi.

8

6

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.