ONLINE

Beau Monde - - Cover Style -

pentru in­for­mații re­le­van­te, știri de ul­ti­mă oră, sfa­turi de stil și fru­mu­sețe și

mul­te alte­le!

1. FRESH & NEW!

Ten­di­nțe ese­nția­le pentru no­ul se­zon – Ce

cum­peri&Cum po­rți

2. MENOCORE

No­ul trend de modă pe ca­re îl ur­mă­rești fă­ră

să-ți dai se­a­ma

3. HAIRSTYLE REFRESH!

Coa­fu­ri­le, cu­lo­ri­le și pro­du­se­le de îngri­ji­re a pă­ru­lui ca­re ne-au atras

ate­nția

4. CELE MAI RECENTE

tren­duri, produse și lan­sări în ma­te­rie de

fru­mu­sețe

Be­auMon­deSty­le Apa­să bu­to­nul de li­ke pentru a afla cele mai proas­pe­te știri din modă, fru­mu­sețe, li­fes­ty­le și cul­tu­ră, dar și cele mai in­te­re­san­te știri cu și despre ve­de­te­le ta­le pre­fe­ra­te.

@be­au­mon­de­ro­ma­nia Urmă­rește-ne pentru a-ți lua do­za zil­ni­că de in­spi­rație și pentru a sur­prin­de mo­men­te be­hind the sce­nes cu noi­le proi­ec­te ale re­da­cți­ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.