The next bling thing

Beau Monde - - The Buzz -

La­să ure­chi­le în pa­ce și mu­tă-te pe bu­ze. În ca­drul săp­tă­mânii mo­dei de la Pa­ris, Dri­es Van No­ten a dus efec­tul de bu­ze stră­lu­ci­toa­re la un cu to­tul alt ni­vel, li­pind pi­e­tre se­mi­preți­oa­se pe bu­ze­le mo­de­le­lor, în li­nii ver­ti­ca­le de­li­ca­te. Și Ca­ra De­le­vin­gne pa­re să su­sți­nă tren­dul, apă­rând la show-ul Bur­ber­ry cu un inel punk pe bu­za de jos (tem­po­rar, dar foar­te hot). Ok, nu înțe­le­gem cum o să ne des­cur­căm când tre­bu­ie să mâncăm, dar tot e un trend ce me­ri­tă luat în con­si­de­ra­re oda­tă ce se dă star­tul sezonului pe­tre­ce­ri­lor.

Di­or Addict Ultra-Gloss în nua­nța Tia­ra, 180 lei

Pul­be­re stră­lu­ci­toa­re H&M, 22,90 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.