NOUA ZONĂ EROGENĂ

Beau Monde - - The Buzz -

Acum mai bi­ne de 20 de ani, Gucci a tri­mis pe po­di­um o ro­chie ma­xi cu mâneci lun­gi, sim­plă și mi­ni­ma­lă, dar cu un twist se­du­că­tor: o tăi­e­tu­ră dis­cre­tă în zo­na pă­rții de sus a șol­du­lui. Do­ve­dind încă o da­tă ci­cli­ci­ta­tea tren­du­ri­lor, acest ar­ti­fi­ciu de stil e din nou în vo­gă, cu de­sig­neri pre­cum Pra­bal Gu­rung, Mar­ques Almei­da și Lo­e­we ape­lând la ast­fel de tăi­e­turi se­du­că­toa­re pe ro­chii de alt­fel cla­si­ce. Da­că ale­gi să îmbrățișe­zi ten­di­nța și să dez­vă­lui una din­tre cele mai fe­mi­ni­ne pă­rți ale cor­pu­lui unei fe­mei, păs­tre­a­ză res­tul an­sam­blu­lui sim­plu, cu acce­so­rii sub­ti­le. Arăți de­ja mai mult de­cât su­fi­ci­ent.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.