Cro­ma­ti­ca bu­ze­lor

Beau Monde - - Be­au­ty -

Cum ma­chia­jul bu­ze­lor es­te cel ca­re pri­me­a­ză în acest se­zon fes­tiv, te anu­nț că, pen­tru pri­ma da­tă, Ro­u­ge Di­or se dez­vă­lu­ie într-un set ex­clu­si­vist, in­spi­rat de de­fi­lă­ri­le de mo­dă ale ca­sei. Port­far­dul re­pre­zin­tă sem­nă­tu­ra ico­ni­că a co­le­cți­ei Pre­ci­o­us Roc­ks, fi­ind un ade­vă­rat ma­ni­fest co­u­tu­re. În pa­ra­lel, ce­le­brul Ro­u­ge Di­or Bi­jou 999 Mat­te es­te re­de­se­nat, cu o ban­dă fațe­ta­tă cu mo­del împle­tit tip can­na­ge, iar ce­le cinci re­zer­ve se de­fi­nesc prin nua­nțe em­ble­ma­ti­ce, în tușe in­ten­se și pig­me­nți sa­tu­rați.

Set Xmas Ro­u­ge Di­or, Di­or, 813 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.