Pros­peți­me ga­ran­ta­tă

Beau Monde - - Be­au­ty -

Ga­ma Slow Âge de la Vi­chy se îmbo­gățește cu un pro­dus spec­ta­cu­los, de­di­cat zo­nei ochi­lor. Cre­ma

de îngri­ji­re zil­ni­că, gândi­tă de far­ma­ciști și eva­lua­tă de der­ma­to­lo­gi, co­nți­ne bai­ca­li­nă (un ex­tract an­ti­o­xi­dant din ră­dă­cini), Bi­fi­dus (un pro­bi­o­tic de­ri­vat cu acți­u­ne for­ti­fian­tă), Gin­gko Bi­lo­ba (cu acți­u­ne

an­ti­e­de­ma­toa­să), ca­fei­nă (cu acți­u­ne ener­gi­zan­tă) și Apă Ter­ma­lă

Mi­ne­ra­li­zan­tă Vi­chy. Efi­ca­ci­ta­tea for­mu­lei es­te do­ve­di­tă în con­diții de me­diu po­luat și ex­pus la ra­diații UV: con­tu­rul ochi­lor es­te mai uni­form și mai ne­ted, ce­ar­că­ne­le sunt mai puțin vi­zi­bi­le, iar zo­na ocu­la­ră es­te

proas­pă­tă și hi­dra­ta­tă.

Flu­id Slow Âge, Vi­chy, 107 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.