THE LEF­TO­VERS

Beau Monde - - Exclu­siv -

CULT TV SHOW Fi­e­ca­re epi­sod în par­te din se­zo­nul 3 The Lef­to­vers nu-i doar ex­traor­di­nar, e, pur și sim­plu, per­fect. Poa­te pă­rea o hi­per­bo­lă, mai ales având în ve­de­re ra­ting-uri­le con­tra­dic­to­rii, dar ăsta e ade­vă­rul. Sunt atâtea mo­men­te in­ten­se înghe­su­i­te în ce­le opt epi­soa­de: ta­tua­je Wu-Tang, tram­bu­li­ne, or­gii cu lei și un băr­bat ca­re ar pu­tea fi Dum­ne­zeu, ca să enu­măr doar câte­va. The Lef­to­vers es­te o fa­bri­că de emoții. Es­te, fă­ră doar și poa­te, cel mai bun se­rial al anu­lui și unul din ce­le mai bu­ne con­stru­i­te vre­o­da­tă. Doar că nu s-a prins încă toa­tă lu­mea de ce­ea ce noi, cei puțini, știm de­ja cu cer­ti­tu­di­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.