#METOO

Beau Monde - - Exclusiv -

Cu câte­va zi­le înain­te de a tri­mi­te ace­as­tă ediție în ti­par, Ti­me a anu­nțat la ci­ne mer­ge pres­ti­gi­oa­sa ti­tu­la­tu­ră de Per­soa­na Anului pen­tru 2017: The Si­len­ce Bre­a­kers – fe­mei­le din spa­te­le mișcă­rii #metoo, ca­re au avut cu­ra­jul de a naște o ade­vă­ra­tă re­vo­luție în ul­ti­me­le luni ale aces­tui an, acu­zând hă­rțu­i­rea se­xua­lă și creând un efect de ava­la­nșă pe tot ma­pa­mon­dul, mi­li­oa­ne de măr­tu­ri­siri aglo­me­rându-se sub acest hashtag.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.