La­dy Bird,

Beau Monde - - Exclu­siv -

scris și re­gi­zat de Gre­ta Ger­wig, cu Saoir­se Ro­nan în ro­lul prin­ci­pal, a de­venit cel mai bi­ne co­tat film de pe Rot­ten To­ma­to­es, obți­nând 170 de re­vi­ew-uri po­zi­ti­ve con­se­cu­ti­ve. Nu es­te cel mai bun film din toa­te tim­pu­ri­le de pe si­te, dar ni­ci­u­nul din ce­le­lal­te fil­me cu scor per­fect nu a reușit să obți­nă atât de mul­te cri­tici po­zi­ti­ve. Nu că aces­ta ar tre­bui să fie sin­gu­rul mo­tiv pen­tru ca­re să-l ve­zi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.