IN / OUT

Cre­de­ai că ce-a fost hot anul ăsta o să fie și la anul? Nu nea­pă­rat. Ve­zi la ce ar tre­bui să-ți con­cen­tre­zi ate­nția în 2018.

Beau Monde - - Exclu­siv -

2017

FLAT WHI­TE

Pen­tru când ești la o întâlni­re și ai ne­voie de o ca­fea #ba­sic, dar cool.

2018 LAT­TE CU TUR­ME­RIC

Aka „lap­te au­riu” cu be­ne­fi­cii con­si­de­ra­bi­le pen­tru să­nă­ta­te.

2017 ÎNGHEȚA­TĂ NO­RIȘOR

Pri­e­te­noa­să cu Insta­gra­mul, mai puțin cu pa­pi­le­le gus­ta­ti­ve, da­că e să fim sin­ceri.

2018 ÎNGHEȚA­TĂ GOTH

Fă­cu­tă cu căr­bu­ne pen­tru un zâmbet ex­tra­dul­ce.

2017

CAC­TUS

Plan­ta de pe toa­te bi­ro­u­ri­le din toa­tă lu­mea. Pu­tem să tre­cem pes­te, vă ru­găm?

2018 SE­NE­CIO ROW­LEYA­NUS

Va­rian­ta mai tac­ti­lă, mai su­cu­len­tă și mai măr­ge­la­tă a cac­tu­su­lui.

2017

GRE­E­NE­RY

Din acest punct de ve­de­re, 2017 a fost un an calm și cu­rat, cel puțin așa ne-a su­ge­rat nua­nța de ver­de ale­a­să de Pan­to­ne să re­pre­zin­te anul.

2018

UL­TRA VI­O­LET

Ca un oma­giu adus lui Prin­ce, mo­vul in­tens ales pen­tru 2018 es­te pro­vo­ca­tor și plin de sub­ti­li­tăți și înțe­le­suri as­cun­se.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.