25.01

Beau Monde - - Cul­tu­re Mix -

VA­MA

De la ora 21:30, una din­tre ce­le mai apreci‑ ate tru­pe din Ro­mânia te aște­ap­tă să trăi­ești o no­uă ex­pe­ri­e­nță li­ve, în Hard Rock Ca­fe. For­mația pre­gă­tește, ca de fi­e­ca­re da­tă, un show si­no­nim cu o con­to­pi‑ re a ar­te­lor mu­zi­că, po­e­zie, dans, ac­to­rie, toa­te du­bla­te de lu­mini și ima­gini vi­deo, ca­re tran­smit si­mul­tan me‑ sa­jul pro­fund al pi­e­se­lor sem­na­te VA­MA.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.