#lus­tlist:

Co­li­e­re su­pra­di­men­si­o­na­te

Beau Monde - - Su­mar Ianuarie - TEXT ȘI STYLING DA­RIA GE­OR­GES­CU

Pot tran­sfor­ma o ți­nu­tă în to­ta­li­ta­te, atrag in­stan­ta­neu toa­te pri­vi­ri­le și au de­venit no­ul ac­ce­so­riu pre­di­lect al fas­hi­o­nis­te­lor, și asta pen­tru că, du­pă cum spu­nea si Iris Apfel, “mo­re is mo­re and less is a bo­re”!

8.9.4.

3.

1. Lo­u­is Vu­it­ton, 4.650 lei; 2. Dol­ce&Gab­ba­na, 6.715 lei; Ro­san­ti­ca By Mi­che­la Pa­ne­ro, mat­ches­fas­hi­on.com, 1.890 lei; Oscar de la Ren­ta, net-a-por­ter.com, 905 eu­ro;5. Red Va­len­ti­no, the­o­ut­net.com, 160 eu­ro; 6. H&M, 129 lei; 7. Za­ra, 129,90 le; Nis­sa, 155 lei; Tria Alfa, tria-alfa.ro, 825 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.