Sa­ga su­pe­re­roi­ne­lor con­ti­nuă

Beau Monde - - Su­mar Ia­nua­rie -

Va­ra tre­cu­tă, The Umbrel­la Aca­de­my, ro­ma­nul gra­fic scris de Ge­rard Way, a fost cum­pă­rat de Net­flix pen­tru a fi tran­sfor­mat în se­rie TV, iar una din­tre per­so­na­je­le prin­ci­pa­le es­te in­ter­pre­ta­tă de Ellen Pa­ge, ca­re nu es­te la pri­ma ei aven­tu­ră cu lu­mea fan­tas­ti­că a su­pe­re­roi­lor, ea ju­când-o pe Kit­ty Pry­de în do­uă din­tre fil­me­le din se­ria X-Men. Di­fe­re­nța? Ro­lul din The Umrel­la Aca­de­my es­te mult mai pro­e­mi­nent. Pa­ge va in­tra în pi­e­lea Va­nyey Har­gre­e­ves, sin­gu­ra mem­bră a fa­mi­li­ei sa­le adop­ti­ve fă­ră su­per­pu­teri. Cu toa­te aces­tea, Va­nya es­te mai mult de­cât pa­re la pri­ma ve­de­re, iar des­ti­nul ei es­te să de­vi­nă Vi­oa­ra Albă, o fo­rță a na­tu­rii cu pu­teri mult mai mari de­cât ce­le ale fa­mi­li­ei sa­le. Se­ria­lul va adap­ta pri­ma po­ves­te din ro­man, Apo­ca­lyp­se Su­i­te, ca­re are loc în pre­zent, când frații Va­nyei sunt adu­lți, iar ea es­te iz­go­ni­tă din fa­mi­lie du­pă ce scrie o car­te des­pre ex­pe­ri­e­nțe­le sa­le în sânul fa­mi­li­ei. Su­nă in­ci­tant.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.