Exclu­siv:

Ho­li­day Gift Gu­i­de

Beau Monde - - Su­mar Ia­nua­rie - PA­GINI RE­A­LI­ZA­TE DE RO­XA­NA DO­BRIȚĂ

QAș vrea să cum­păr o ge­an­tă pen­tru pri­e­te­na mea cea mai bu­nă, dar mă pi­erd în oce­a­nul de opți­uni, plus că aș vrea să fie ce­va cu ade­vă­rat spe­cial. Cum fac? Mer­gi la un de­sig­ner lo­cal pen­tru va­rian­te pe ca­re nu le va ve­dea la cel puțin cinci alte per­soa­ne atunci când ie­se pe stra­dă. Îți re­co­man­dăm clut­ch-ul Atri­but, cu ra­mă de lemn na­tur. (mo­le­cu­le-f.com, 536 lei)

QCe tre­bu­ie să dă­ru­i­esc ca să mă asi­gur că nu va fi dat mai de­par­te? Pa­ria­ză pe ca­do­u­ri­le cu mo­no­gra­mă, pre­cum o ge­an­tă cus­to­mi­zed, o pi­ja­ma de mă­ta­se cu iniția­le­le cu­su­te fin sau o pe­re­che de oche­lari de soa­re per­so­na­li­zați. Car­nețel cu mo­no­gra­mă Por­ti­co De­sig­nes, 46 lei, bo­na­mi.ro

QVre­au să ofer ar­tă, dar na, nu Pi­cas­so. Ce aleg? Dă­ru­i­ește ce­va han­dma­de sau pic­tat de mână, pen­tru că e unic și nu mai poa­te fi gă­sit în altă par­te. Poți ru­ga ar­tis­tul să per­so­na­li­ze­ze pro­du­sul adău­gând un ele­ment ex­tra, ca de exem­plu nu­me­le, un­de­va mai puțin vi­zi­bil.

Far­fu­rie pic­ta­tă de mână Lu­ke Edward Hall, preț la ce­re­re

Poșe­tă Di­or La­dy Art în ediție li­mi­ta­tă, preț la ce­re­re

Ban­da­nă Cal­vin Klein cu im­pri­meu Andy War­hol, 551 lei

QCum aleg un par­fum da­că nu cu­nosc gus­tu­ri­le per­soa­nei res­pec­ti­ve? Fie mer­gi pe cu­raj și îți asu­mi un risc ol­fac­tiv, fie op­te­zi pen­tru va­rian­ta uni­ver­sa­lă a unei aro­me flo­ra­le cla­si­ce, pre­cum li­lia­cul sau floa­rea de por­to­ca­lă.

PEN­TRU FE­MI­NIS­TE­LE GRU­PU­LUI Tri­cou Foo and Foo x Step­hen Ostrow­ski, 217 lei

Clut­ch Edie Par­ker, 5.095 lei Ca­nă Emi­ly McDo­well, 71 lei

PEN­TRU NE­POA­TA ADO­LES­CEN­TĂ, CA­RE TRE­CE PRIN­TR-O FA­ZĂ PUNK-ROCK Brăța­ră Ale­xan­der McQue­en, 857 lei Items: Is Fas­hi­on

Mo­dern, 178 lei Tri­cou Paul Smith x R.E.M, 319 lei

Tuș Ink Li­ner, Kat Von D Be­au­ty, 89 lei (Sep­ho­ra)

PEN­TRU CO­PI­LUL CE­LEI MAI BU­NE PRI­E­TE­NE Ju­că­rie croșe­ta­tă Se­bra Cro­chet Ani­mal Dog Bel­la, 129 lei, bo­na­mi.ro

Ce­as Swat­ch Christ­mas Spe­cial, preț la ce­re­re

Sa­lo­pe­tă tri­co­ta­tă Za­ra, 89,90 lei

PEN­TRU MA­MA TA, CA­RE ME­RI­TĂ CE ES­TE MAI BUN Car­di­gan 100% cașmir Man­go, 549,90 lei Su­port pen­tru bi­ju­te­rii Ya­ma­za­ki Tos­ca Bran­ch, 126 lei, bo­na­mi.ro

Mas­că cu ex­tract de ca­cao TO­NY­MO­LY Pud­ding Jel­ly Mask She­et, 32 lei

Set Da­hlia Di­vin, Gi­ven­chy, 305 lei

PEN­TRU TA­TĂL TĂU, CA­RE ADO­RĂ DI­MI­NEȚI­LE DE CRĂ­CI­UN ÎN FA­MI­LIE Pi­ja­ma Brooks Brot­hers, 465 lei Pick-up por­ta­bil cu am­pli­fi­ca­tor încor­po­rat GPO, 598 lei

Că­rți de joc Herb Les­ter, 64 lei PEN­TRU CEA MAI HAI­OA­SĂ TI­PĂ DIN GRUP Inel Bo­gat Mo­le­cu­le F x Skin De­ep, 500 lei, mo­le­cu­le-f.com

Joc What Do You Me­me, 118 lei, ama­zon.com

Pu­lo­ver tri­co­tat H&M, 129 lei

Set cu 10 pro­du­se-sur­pri­ză La Pi­na­ta, Sep­ho­ra, 138 lei

PEN­TRU IU­BI­TUL TĂU, CA­RE NU RA­TE­A­ZĂ

NI­CI­UN WE­E­KEND LA SCHI Pu­lo­ver Ral­ph Lau­ren, 1.667 lei Ja­che­tă Mon­cler, 9.618 lei Smar­twat­ch Apple x Her­mes,

4.520 lei

Par­fum Po­ur Hom­me, Mis­soni, EDP, 50 ml, 276 lei

PEN­TRU PA­SI­O­NAȚII DE GA­MING ATI­NȘI DE NOS­TAL­GIE Su­per Nin­ten­do Enter­tain­ment Sys­tem Clas­sic Edi­ti­on, 315 lei Ro­le Ve­ja x Fla­neurz, 2.219 lei

Atari Flas­hback Clas­sic Vi­deo Ga­me Con­so­le, 169,25 lei

PEN­TRU FAS­HI­O­NIS­TA GRU­PU­LUI Cal­vin Klein by Cal­vin Klein,

591 lei, ur­ba­no­ut­fit­ters.com

Oche­lari de soa­re Andy Wolf Oja­la, 1.378 lei Poșe­tă Lo­e­we, 2.950 lei

PEN­TRU CEI CA­RE NU SE TRE­ZESC NI­CI­O­DA­TĂ DE­VRE­ME Ha­lat din bum­bac Hu­go Boss, 472 lei Pa­puci Ugg Fluff Mom­ma, 591 lei Mas­că de dor­mit din mă­ta­se Anthro­po­lo­gie, 178 lei

Set șo­se­te din lână me­ri­nos Bom­bas, 307 lei

PEN­TRU AMI­CA PEN­TRU CA­RE A FOST IN­VEN­TAT HAS­HTAG-UL #FIT­SPO Pan­to­fi sport Aldo, 315 lei

Sti­clă de apă Vi­taJe­wel Gem, 307 lei Sal­tea de yo­ga Re­e­bok, 105 lei

PEN­TRU ȘE­FUL TĂU, CA­RE LE ARE DE­JA PE TOA­TE Ca­ra­fă din cris­tal Na­chtmann Punk, 459 lei, bo­na­mi.ro

Noir Abso­lu, Va­len­ti­no, EDP, 100 ml, 465 lei

PEN­TRU CEI CA­RE DE­TES­TĂ IAR­NA Ge­a­că din pluș Re­ser­ved, 299,90 lei

Pon­cho Col­lec­ti­on Voya­ge Her­schel x Keith Ha­ring, 512 lei

PEN­TRU AMI­CA CE-ȘI SCHIM­BĂ CON­STANT GAD­GE­TU­RI­LE Goo­gle Day­dre­am Vi­ew he­ad­set, 390 lei Uscă­tor de păr Dy­son, 1.849 lei

De­vi­ce de cu­răța­re a feței Espa­da Pink, Fo­reo, 648 lei (Do­u­glas și fo­reo.com)

PEN­TRU PRI­E­TE­NA CU O MIE DE HOB­BY-URI DI­FE­RI­TE, CÂTE UNUL PE SĂP­TĂ­MÂNĂ Ca­me­ră fo­to Mi­cha­el Kors x Fu­ji­film, 637 lei Wal­lpa­per* Ci­ty Gu­i­de Co­pen­ha­gen, 47 lei Ae­sop Jet Set Tra­vel Kit, 153 lei

PEN­TRU #BOS­SLA­DI­ES Oche­lari de soa­re Tom Ford Gre­ta, 1.633 lei Agen­dă Smyt­hson 2018 So­ho, 1.066 lei Pan­to­fi Ve­te­men­ts x Ma­no­lo Blah­nik, 6.235 lei

Pen­tru spi­ri­te­le no­ma­de Mai­son Fran­cis Kur­kdjian Oud Silk Mood Extrait de Par­fum, 1.475 lei

Pen­tru ro­man­ti­ce­le in­cu­ra­bi­le Ae­rin Tu­be­ro­se Le Soir, 845 lei

Pen­tru op­ti­mis­te­le

so­la­re

Phu­ong Dang De­ja Vu, 1.180 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.