ȘU­VIȚE RA­VI­SAN­TE

Beau Monde - - Flas­hnews -

No­ul an de­bu­te­a­ză în fo­rță la ca­pi­to­lul îngri­ji­rea pă­ru­lui, Col­lis­tar pro­pu­nând co­le­cția Re­con­struc­ting Re­plum­ping, me­ni­tă să re­pa­re și să re­con­stru­ias­că struc­tu­ra fi­ru­lui de păr, să for­ti­fi­ce și să ofe­re stră­lu­ci­re. Ce­le trei pro­du­se (șam­pon, mas­că și spray) co­nțin in­gre­di­en­te pu­ter­ni­ce, pre­cum acid hia­lu­ro­nic și ke­ra­ti­nă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.