Te­nu­lui, cu de­di­cație

Beau Monde - - Flas­hnews -

Cha­nel lan­se­a­ză Le Teint Ultra, un fond de ten cre­at pen­tru a aju­ta fe­mei­le ac­ti­ve de pre­tu­tin­deni să fa­că față cu brio pro­vo­că­ri­lor de zi cu zi. Cu o tex­tu­ră li­ght, ca­re se con­to­pește in­stan­ta­neu cu pi­e­lea, și ex­trem de con­for­ta­bi­lă, Le Teint Ultra con­fe­ră jux­ta­pu­ne­rea per­fec­tă din­tre tran­spa­re­nță și aco­pe­ri­re, pen­tru un fi­nish re­mar­ca­bil, lu­mi­nos și mat de­o­po­tri­vă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.