Ofe­ră-ți un mo­ment de pu­ră încânta­re

Beau Monde - - Flas­hnews -

De pes­te 25 de ani, bran­dul L’ÓR es­te si­no­nim cu stan­dar­dul de aur în lu­mea es­pres­so­u­lui. În 201w7w,w.alor­cco­ef­fe­se.tro stan­dard a ajuns și în Ro­mânia. In­spi­ra­tă de per­fe­cți­u­nea gus­tu­lui, no­ua ga­mă de pro­du­se L’ÓR, ce be­ne­fi­cia­ză de un am­ba­laj spe­cial ce in­te­gre­a­ză ino­vația Aro­ma Lock, adu­ce o am­plă se­le­cție go­ur­met de ti­puri de ca­fea ce pro­mit mo­men­te de pu­ră plă­ce­re ce-ți vor încânta toa­te si­mțu­ri­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.