ÎNFRUN­TĂ IAR­NA CU STIL

Beau Monde - - Flas­hnews -

E tim­pul să-ți con­stru­i­ești ți­nu­te­le pen­tru se­zo­nul re­ce, așa că mi­ze­a­ză pe com­bi­nații in­te­re­san­te de tex­turi, tri­co­ta­je ca­reți pun în va­loa­re li­ni­i­le cor­pu­lui și ma­te­ria­le tac­ti­le, ca­re-ți dau o sta­re de bi­ne în timp ce te pro­te­je­a­ză de frig. Gă­sești tot ce-ți tre­bu­ie în co­le­cția de iar­nă Mar­ks & Spen­cer, de la pi­e­se­le ese­nția­le ca­re re­pre­zin­tă co­loa­na ver­te­bra­lă a ori­că­rei gar­de­ro­be, la ele­men­te în nua­nțe îndrăz­nețe pen­tru ți­nu­te­le de se­a­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.