CLUELESS FAS­HI­ON

Beau Monde - - The Buzz - PAGINI REALIZATE DE RO­XA­NA DO­BRIȚĂ

Cher și Di­on­ne, per­so­na­je­le prin­ci­pa­le din co­me­dia ro­man­ti­că Clueless, ce a cu­ce­rit ini­mi­le ma­jo­ri­tății ce­lor ca­re și-au pe­tre­cut ado­les­ce­nța în anii no­uă­zeci, își re­ca­pă­tă, cu aju­to­rul co­le­cți­i­lor de toam­nă/iar­nă 2018-2019, sta­tu­tul de fas­hi­on icons. Pro­pu­ne­ri­le ca­sei Ver­sa­ce sunt de o ase­mă­na­re iz­bi­toa­re – ma­jo­ri­ta­tea co­le­cți­ei co­nți­ne ți­nu­te în ca­ro­uri gal­be­ne, du­bla­te de ac­ce­so­rii ca­re te duc instant pe ho­lu­ri­le un­de Cher Hor­ro­witz își ma­ni­fes­ta cu încre­de­re su­pre­mația sti­lis­ti­că. Și nu doar Ver­sa­ce s-a întors în tre­cut. Și Sa­ra Bat­ta­glia s-a in­spi­rat din ten­di­nța ve­de­tă a anu­lui 1995, pre­zen­tând trei look-uri à la Cher, în vre­me ce Mat­thew Adams Dol­man a com­bi­nat sti­lul prep­py din Clueless cu un alt ma­re trend al ani­lor no­uă­zeci – grun­ge – ac­ce­so­ri­zând că­mașa gal­be­nă în ca­ro­uri cu o ja­che­tă over­si­zed din de­nim.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.