Oscar Fas­hi­on Sto­ri­es

Beau Monde - - The Buzz -

Ne-a fost aproa­pe im­po­si­bil să se­lec­tăm doar cinci ți­nu­te din mul­ti­tu­di­nea de opți­uni ex­traor­di­na­re la ca­re au ape­lat ve­de­te­le pen­tru Osca­ru­ri­le lui 2018. Le-am ales pe ce­le ca­re, deși mi­ni­ma­lis­te, spun o po­ves­te com­ple­xă și com­ple­tă des­pre stil și per­so­na­li­ta­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.