THE NEW TATTOO

Beau Monde - - The Buzz -

Cel mai cool loc un­de să-ți faci un nou ta­tuaj? Ve­de­te­le și po­di­u­mu­ri­le de mo­dă spun că pe gât.

Va­nes­sa Hud­gens Să-ți faci un ta­tuaj e o de­ci­zie ma­jo­ră – dar să ale­gi să-l faci pe sau dea­su­pra cla­vi­cu­lei e cu atât mai ris­cant. Dar tot mai mul­te fas­hi­o­nis­te aleg să op­te­ze pen­tru ta­tua­je în zo­na până nu de­mult con­si­de­ra­tă ta­bu pen­tru cer­nea­la per­ma­nen­tă: pi­e­lea de­li­ca­tă și vi­zi­bi­lă a gâtu­lui. Ri­han­na, Va­nes­sa Hud­gens și So­fia Ri­chie au fă­cut-o, iar look-ul a fost re­pro­dus în co­le­cția hau­te co­u­tu­re pen­tru pri­mă­va­ră a ca­sei Di­or, mo­de­le­le fi­ind tri­mi­se pe po­di­um cu cla­vi­cu­le­le de­co­ra­te cu cer­nea­lă tem­po­ra­ră. Ce­re­ri­le pen­tru acest gen de ta­tuaj sunt în crește­re. Sa­lo­nul Bang Bang Tattoo din New York (un­de s-au ta­tuat re­cent Hai­ley Bal­dwin și Ashley Gra­ham) spu­ne că tot mai mul­te fe­mei aleg tex­te sau si­lue­te fi­ne și ra­fi­na­te pen­tru ace­as­tă zo­nă, ca­re pot fi ușor aco­pe­ri­te la ne­voie – mai ales da­că lu­cre­a­ză în do­me­nii ca­re nu pri­vesc cu ochi buni ge­nul aces­ta de ex­pu­ne­re. Așa că da­că erai în cău­ta­re de in­spi­rație pen­tru un nou ta­tuaj, poa­te a venit tim­pul să-ți pui gâtul la bă­taie, la pro­priu și la fi­gu­rat.

13

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.