BEAUMONDE.RO

Beau Monde - - The Buzz -

Ten­di­nțe ese­nția­le pen­tru no­ul se­zon – Ce

cum­peri&Cum po­rți

No­ul trend de mo­dă pe ca­re îl ur­mă­rești fă­ră

să-ți dai se­a­ma

Coa­fu­ri­le, cu­lo­ri­le și pro­du­se­le de îngri­ji­re a pă­ru­lui ca­re ne-au atras

ate­nția

tren­duri, pro­du­se și lan­sări în ma­te­rie de

fru­mu­sețe Apa­să bu­to­nul de li­ke pen­tru a afla ce­le mai proas­pe­te știri din mo­dă, fru­mu­sețe, li­fes­ty­le și cul­tu­ră, dar și ce­le mai in­te­re­san­te știri cu și des­pre ve­de­te­le ta­le pre­fe­ra­te. Urmă­rește-ne pen­tru a-ți lua do­za zil­ni­că de in­spi­rație și pen­tru a sur­prin­de mo­men­te be­hind the sce­nes cu noi­le proi­ec­te ale re­da­cți­ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.